این صفحه هر 60 ثانیه یکبار بروزرسانی میشود.

لینک مگنت (Magnet) یا آدرس تورنت یا هش را وارد کنید: يا فايل تورنت خود را آپلود کنيد:
عنوان(تعداد فايلها) وضعیت حجم دانلود شده مانده سرعت دانلود سرور حذف کن
  • در صورتيکه سرعت تورنت کم باشد سيستم به تورنت امتیاز منفی میدهد.
  • در صورتيکه امتیاز منفی تورنت زیاد شود سیستم تورنت را حذف میکند.
گزارش تورنتهاي قبلي
کاربر گزارش تاريخ

  • امکان تمدید حسابهای کاربری بسته شده وفعالیت سایت به زودی به کلی متوقف خواهد شد.
  • اطلاعات بیشتر به زودی در بلاگ