این صفحه هر 30 ثانیه یکبار بروزرسانی میشود.

لینک مگنت (Magnet) یا آدرس تورنت یا هش را وارد کنید: يا فايل تورنت خود را آپلود کنيد:
عنوان(تعداد فايلها) وضعيت حجم دانلود شده مانده سرعت دانلود Peers حذف
******************************************************** Downloading 3.55GB 2.59GB 983.97MB 0/s 5 (0) ------------
73%
****** Downloading 8.64GB 4.26GB 4.38GB 25KB/s 5 (0) ------------
49%
****** Downloading 7.99GB 2.87GB 5.12GB 21KB/s 1 (0) ------------
36%
************************************** Downloading 6.53GB 4.99GB 1.55GB 48B/s 0 (0) ------------
76%
************************************************************ Downloading 5.12GB 1.88GB 3.24GB 239KB/s 15 (0) ------------
37%
************************************* Downloading 4.56GB 91.89MB 4.47GB 6KB/s 10 (0) ------------
2%
  • تورنتهاي فعال تمامي کاربران و وضعيت آنهادر اين قسمت نمايش داده ميشود (بدون نمايش نام)
  • در صورتيکه سرعت تورنت کم باشد سيستم به تورنت امتیاز منفی میدهد.
  • در صورتيکه امتیاز منفی تورنت زیاد شود سیستم تورنت را حذف میکند.
گزارش تورنتهاي قبلي