کاربر گرامي

  • لطفا قبل از تماس با بخش پشتيباني، از اين قسمت از خرابي سايت مورد نظر اطمينان حاصل کنيد.
  • براي پيگيري تعمير يک سايت لطفاً تيکتي با موضوع اسم سايت بسازيد.
  • برای تسریع در پیگیری مشکل شما حتما خطایی که دریافت میکنید رو برای ما بفرستید.
  • توجه کنيد که پشتيباني تيکت شما را ميخواند اما تا حل شدن موضوع به شما پاسخي نخواهد داد.
  • لطفا از باز کردن چندين تيکت براي يک سايت خودداري بفرماييد
لينک خراب:ورود به بخش پشتيباني


  • امکان تمدید حسابهای کاربری بسته شده وفعالیت سایت به زودی به کلی متوقف خواهد شد.
  • اطلاعات بیشتر به زودی در بلاگ