براي پرداخت بايد به سايت وارد شويد

براي خريد اعتبار لطفا مبلغ مورد نظر را به حساب زير واريز کرده و فرم مقابل را پر کنيد:

 • بانک ملت:
 • شماره کارت: 6104-3372-4649-1870
 • بانک سامان:
 • شماره کارت: 6219-8610-1031-1289
 • شماره حساب: 802-800-00887882-001
 • بانک پارسيان:
 • شماره کارت: 6221-0610-3132-2342
 • شماره حساب: 02-006-89876-007
 • بانک اقتصاد نوين:
 • شماره کارت:
 • شماره حساب: 134-800-3438061-1
 • بانک ملي:
 • شماره کارت: 6037-9911-9771-1595
 • شماره حساب: 02-001-6774-8002

* تمام حسابها به نام مجتبي فائز ميباشد.

* ترجيحا به حساب سامان واريز نماييد.


براي سرعت بيشتر در فعال سازي حساب، ترجيحا به بانکهاي خصوصي واريز نماييد.
بانک ملي و صادرات با 48 ساعت تاخير گزارش ميدهند.

پس از واريز مبلغ مورد نظر لطفا فرم مقابل را پر کنيد تا در سريعترين زمان حساب شما فعال شود براي پرداخت آنلاين توسط کارت خود ميتوانيد از لينک زير استفاده کنيد:


لطفا دقت کنيد ايميل شما در حساب کاربري درست ثبت شده باشد تا در صورت لزوم امکان تماس با شما وجود داشته باشد
پس از تائيد پرداخت شما يک ايميل براي ارسال خواهد شد.

ثبت پرداخت
نام بانک
شماره سند
4 رقم آخر کارت شما
تاريخ
مبلغ(ريال)
نوع حساب
ماههاي اعتبار
کد تخفيف