لیچر torrent

تورنت یکی از روشهای محبوب اشتراک فایل میباشد. گرچه این روش مشکلاتی از نظر سرعت و یافتن فایلهای سالم را دارد اما همچنان محبوبترین روش اشتراک گذاری فایل میباشد. گفته میشود نصف پهنای باند مصرفی اینترنت جهان مربوط به تورنت میباشد. در گذشته تورنت وابسته به سایتهای واسط بود و شرکتهای هنری سعی بر از بین بردن سایتهای تورنت داشتند تا جلوی این روش را بگیرند اما در نرم افزارهای تورنت جدید نیاز به این سایتها به حداقل رسیده. این مورد به این معنا میباشد که نرم افزار تورنت ممکن هست حتی به سایتهای اصلی گزارش ندهد و درنتیجه تورنتهایی که تعداد سید پایینی دارند هم قابل دانلود باشند چون بعضی از سیدها خود را گزارش نمیکنند و شما فقط در حین دانلود تورنت متوجه حضور این سیدها خواهید شد. به همین خاطر شما برای دانلود تورنت نیاز به یک سیستم با اینترنت پرسرعت دارید تا بتوانند تورنت های بدون سید را شناسایی کنند. مسلم هست جستجو برروی کل اینترنت برای یافتن سید این تورنتها نیاز به اینترنت پرسرعت و صرف زمان بیشتر دارد.

شرایط لیچر از سایت torrent

این سایت به صورت نامحدود پشتیبانی میشود و به دلیل تعدد سرورهای دانلود هر حجمی در روز میتوانید لیچ کنید

شرایط دانلود مستقیم از torrent

سایتهایی که حجم دانلود کاربران را محدود میکنند. ما نیز مجبوریم دانلود روزانه از این سایتها را محدود کنیم. در صورتیکه سایتی محدودیت روزانه دارد اما سایت ما برای کاربران محدودیت روزانه تعیین نکرده به این دلیل میباشد که سایت مورد نظر دانلود زیادی ندارد و برای همین کاربران ما محدود نشده اند.
در صورتیکه بعضی از دانلودهای شما از این سایت مشکل داشت لطفا یک روز دیگر سعی کنید.
در صورتیکه دانلود شما صرفا از این سایت میباشد باید حساب سایت را خریداری نمایید.


  • امکان تمدید حسابهای کاربری بسته شده وفعالیت سایت به زودی به کلی متوقف خواهد شد.
  • اطلاعات بیشتر به زودی در بلاگ