لیچر linksafe

این سایت برای قفل گذاری بر روی لینکهای دانلود طراحی شده و فایلها برروی خود این سایت قرار ندارند. اصولا این سایتها با تبلیغات و به صورت رایگان سرویس دهی میکنند.

شرایط لیچر از سایت linksafe

این سایت هاست فایل نمیباشد و صرفا لینکهای دانلود را قفل گذاری میکند

شرایط دانلود مستقیم از linksafe

سایتهایی که حجم دانلود کاربران را محدود میکنند. ما نیز مجبوریم دانلود روزانه از این سایتها را محدود کنیم. در صورتیکه سایتی محدودیت روزانه دارد اما سایت ما برای کاربران محدودیت روزانه تعیین نکرده به این دلیل میباشد که سایت مورد نظر دانلود زیادی ندارد و برای همین کاربران ما محدود نشده اند.
در صورتیکه بعضی از دانلودهای شما از این سایت مشکل داشت لطفا یک روز دیگر سعی کنید.
در صورتیکه دانلود شما صرفا از این سایت میباشد باید حساب سایت را خریداری نمایید.


  • امکان تمدید حسابهای کاربری بسته شده وفعالیت سایت به زودی به کلی متوقف خواهد شد.
  • اطلاعات بیشتر به زودی در بلاگ