لیچر 4shared

این سایت به دلیل راحتی کار و عدم محدودیت دانلود رایگان محبوب کاربرانی هست که فایلهای شخصی خود را به اشتراک میگذارند. گرچه به دلیل محدودیت حجمی در دانلود و همچنین ذخیره اطلاعات زیاد محبوب آپلود کننده ها نمیباشند.

شرایط لیچر از سایت 4shared

شرایط لیچ از این سایت مشخص نشده است

شرایط دانلود مستقیم از 4shared

سایتهایی که حجم دانلود کاربران را محدود میکنند. ما نیز مجبوریم دانلود روزانه از این سایتها را محدود کنیم. در صورتیکه سایتی محدودیت روزانه دارد اما سایت ما برای کاربران محدودیت روزانه تعیین نکرده به این دلیل میباشد که سایت مورد نظر دانلود زیادی ندارد و برای همین کاربران ما محدود نشده اند.
در صورتیکه بعضی از دانلودهای شما از این سایت مشکل داشت لطفا یک روز دیگر سعی کنید.
در صورتیکه دانلود شما صرفا از این سایت میباشد باید حساب سایت را خریداری نمایید.